دوره رکود سخت ترین دوره اقتصادی است

تبصره ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته میشود. ۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یكبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. امروزه هر کسب و کاری چه فروشگاهی کوچک و چه یک سازمان بزرگ خود را دور از مسائل بازاریابی و فروش نمی داند و نیاز به مشاوره بازاریابی و آموزش بازاریابی برای تمامی کسب و کارها احساس می شود. متاسفانه فعالیت های بازاریابی که با آموزش بازاریابی و مشاوره بازاریابی ضعیفی همراه باشد، قطعاً می تواند هزینه های زیادی را بر گردن سازمان ها بیندازد. اگر آموزش و توسعه بازاریابی بهبود وضعیت کسب و کارتان را در درازمدت حمایت کند، با شناختی که از فرصت ها و تهدیدها در این بازار به دست می آورید می تواند سود زیادی را نصیب کسب و کارتان نمایید. حتی در صورت وجود محدودیت های بودجهای، اولویت قرار دادن آموزشهای لازم در زمینه بازاریابی، پیشرفت زیادی را برای کسب و کار شما رقم می زند.

استفاده از نرم افزارهای تولید محتوا: نرم افزارهایی برای مدیریت محتوا وجود دارد که با نظر مشاور بازاریابی محتوا می توانید از آن ها استفاده کنید. البته پس از هدف گیری بازار، حتما تحقیقاتی در مورد کسانی که پیش از شما وارد آن بازار شده و جایگاهشان نیز داشته باشید تا بتوانید آینده ایده آل خودتان را ترسیم کرده و با برنامه ریزی به آن برسید. در تیم تولید محتوا در واقع تخصص های مختلفی مانند کارشناس سئو، برنامه نویس، کارشناس شبکه های اجتماعی و … شرکت های تجاری فعال در یک بازار هدف بین المللی می توانند به شرکت های جدید کمک کنند. مشاوره صادرات شامل مشاوره در زمینه بازاریابی بین المللی و معرفی محصولات، مشاوره در خصوص صدور پیش فاکتور، مشاوره در خصوص مباحث بیمه کالا و معرفی کلوز های مختلف بیمه کالا و … صادرات کالا و واردات کالا از مهم ترین بخش های بازرگانی بین المللی به شمار می آید و خود شامل مراحل بازاریابی صادراتی و واردات کالا و ترخیص کالا و همچنین نحوه شناسایی کد تعرفه کالا ها و محاسبه حقوق و عوارض ورودی آن ها در ترخیص کالا از گمرک و ارائه مطالب مفید در خصوص حمل و نقل بین المللی کالا و حواله ارزی به صورت دریافت ارز مبادله ای و گشایش اعتبار اسنادی می باشد.خدمات مشاوره بازرگانی خارجی و داخلی شرکت بازرگانی آراد می تواند ریسک کسب و کار شما را کاهش دهد و نتیجه ارزیابی های مشاوران این شرکت اغلب باعث ایجاد مزیت رقابتی برای مشتریان می شود چرا که قدرت انطباق پذیری آن ها در دنیای پرطلاتم تجارت بیش تر خواهد شد.تخصص گروه بین المللی بازرگانی آراد و دانش مخصوص آن در زمینه واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا و همچنین درک صحیح مشاوران این مجموعه از مسائل مربوط به تجارت و قوانین و مقررات تاثیر گذار بر کسب و کار شما؛ می تواند کمک شایانی به کاهش ریسک شما بنماید.

به طور مثال اگر میزان وفاداری مشتریان به کسب و کار کاهش بیابد یا فروشنده ای قادر به فروش در اندازه استاندارد و معمول نباشد یا اگر بخواهید وارد یک بازار جدید شده یا اطمینان حاصل کنید که کارمندان شما با قوانین جدید همگام هستند به آموزش نیازمند خواهید بود. با هوشمندانه عمل کردن در زمینه تعیین مشتریان می توانید در هزینه های شرکت صرفه جویی کنید. برای جلوگیری از اثر کلیشه ها در اقدامات مربوط به بازاریابی سلامت (بازاریابی پزشکی)، باید از تحقیقات و اطلاعات مبتنی بر شواهد برای تحلیل خود استفاده کنید. ماده ۷۴ـ در راستای شكلگیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنانچه شركت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات و یا محل و تركیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شركت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، كلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

البته در این راه باید با ارزیابی دانش و اطلاعات کارمندان در حوزه بازاریابی، کم و کیف آموزش های مورد نیاز برای آنها را به دست آورید. تبصره ۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال میشود. تبصره ۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء میرسد. ماده ۱۴۱ـ الف ـ به منظور افزایش بهرهوری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت بهاصلاح تخصیص ها و پروانههای موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكلهای آببران بهنحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفهجوئیشده در جهت توسعة اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. و ـ وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد میرسد، نسبت بهخرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از مشاوره بازاریابی صادراتی دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.