نقش رینگ پیستون در خودرو

پیستون دیزل ژنراتور در واقع قطعه متحرک محفظه احتراق می­باشد. اجزای پیستون دیزل ژنراتور عبارتند از تاج پیستون، گژن پین و شکاف گژن پین، دامن، حلقه فشاری پیستون و شیار مربوطه و حلقه روغنی. موتورهای دو روزگار نیازی به رینگ روغنی ندارند چرا که روانکاری مورد نیاز آنان توسط روغنی که حساس گازوئیل مخلوط شده تامین میگردد و اصولا کلیدی یک محفظه روغن جداگانه نمی­باشند. دسته طراحی تاج سیلندر فضای گوشه و کنار احتراق، استحکام و ضریب انبساط پیستون و کیفیت احتراق را تحت تاثیر میگذارد. سادهترین نوع در همین دستهبندی هستند. حلقه های همین قطعه به عمل رفته در موتورهای ریز عموما شامل حلقه فشاری، حلقه وایپر و رینگ روغنی می­باشند. قطر پیستون های موتور خودرو در بین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر تحول می کند.همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور در گیر لرزش نشود. کاهش تراز تماس در میان پیستون و جداره سیلندر تا دست‌کم ممکن: ارتقا سطح تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر است که رینگها ممکن است آنگاه از مدتی ساییده شده و این فرمان نیز می تواند سبب به ارتقا اصطکاک گردد. درصورتیکه خلاصی پیستون خیلی کم باشد ، در نتیجه اصطکاک زیاد وسایش شدید ، اقتدار موتور کمتر می یابد . اطراف دو سوراخ انگشتی پیستون (در داخل پیستون) ضخیمتر ساخته شده میباشد تا استقامت این سوراخها پیستون پراید افزایش یابد. تمامی پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور مبتلا لرزش نشود . پیستون دیزل ژنراتور ها عموما از آلیاژ ریخته گری آلومینیوم اساسی خصوصیات جهت دهی الکتریکی خوب و وزن کم ساخته می­شوند. اتصال شعاعی توسط فشار داخلی رینگ پیستون برقرار می­شوند. رینگ پیستون عایق بندی محفظه احتراق را از شیوه فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. پیستون قطعهای تقریبا استوانهای شکل است؛ نسبتاً از آن روی که سازندگان همین قطعه، به میزان مضاعف ناچیز به آن صورت بیضوی میدهند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت خودرو به شدت بالا میرود و حتی ممکن است به دماهایی چون 2200 سکو سانتیگراد هم رسد و همین دستور باعث انبساط پیستون می‌شود و در این موقعیت هست که پیستون شکل استوانهای به خود میگیرد. به‌این مراد پیستون اهمیت حرکات خود در آغاز باعث ورود هوا و یا این که ترکیب هوا و سوخت به داخل سیلندر می گردد (در زمان حرکت به سمت پایین) ، آنگاه سبب فشرده شدن مخلوط ذکر شده میشود و در ضمن به نحو رضایت منتخب از نشت کردن گازها جلوگیری می‌کند (در زمان حرکت رو به بالا) ، پس از عمل احتراق انرژی آزاد شده به وسیله پیستون جذب شده و دارای یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. روغن مازاد آن‌گاه از روش بریدگیهای بر روی رینگ به مخزن روغن باطن پوسته موتور برمی­گردد. فشار اعمال شده خارجی فشاری می باشد که گازهای احتراق بر روی حلقه پیستون وارد آورده و سبب ساز انبساط آن می­شوند. گازهای احتراقی که از حلقه فشاری فرار کنند بوسیله حلقه وایپر متوقف می­شوند. حلقه پاک کن (وایپر) یک حلقه پیستون است که سطحی اریب داشته و در شیار رینگی که دربین حلقه فشاری و رینگ روغنی قرار دارااست جای می­گیرد. به جهت کنترل خوبتر روغن، بیشتر از منبسط کننده های فنری در پشت حلقه های روغن به کارگیری می شود. حلقه های پیستون دیزل ژنراتور گوشه و کنار احتراق را عایق بندی کرده، حرارت را به جداره سیلندر منتقل نموده و مصرف روغن را در دست گرفتن می­کنند. رینگ های پیستون دیزل ژنراتور عموما از جنش چدن می­باشند. پیستون های آلومینیومی در نتیجه افزایش دما اکثر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن می باشد سبب از در بین رفتن خلاصی پیستون شود . پیستون های آلومینیومی را به یکی از از دو نحوه ریخته گری وآهنگری می سازند . همینطور در صورتی که کف پیستون خیلی سرد عمل کند ،لایه های ترکیب هوا سوخت مجاور آن نمی سوزد . رینگهای پیستون همین وضعیت را به جهت آن ساخت میکنند. پس از همین مرحله بر روی اکثری از پیستون ها را مهم لایه نازکی از آب قلع یا این که مواد دیگر می پوشانند . در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون کف تخت استعمال می شود . در نتیجه در بالای پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود پیستون فورج پراید دارد . هنگامی پیستون گرم می شود همین تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می نماید . شکل کف پیستون طبق اهمیت صورت سر سیلندر و شکل محیط احتراق نیز تغییر و تحول می کند . اما شکل کف پیستون ممکن می باشد مطابق حیاتی طرح موتور تغییر تحول نماید . گژن پین شافتی تو خالی هست که انتهای رشته رشته گونه شاتون را به همین قطعه متصل می­سازد. و عمود بر جهت حرکت پیستون تولید شده و محل قرار گیری گژن پین است. منجر می­شود پیستون حین حرکت درون گوشه و کنار سیلندر در مسیر صحیح حرکت کند. همینطور رینگها اگر روغن را از بر روی تراز سیلندر به صورت تام پاکسازی نکنند باعث به روغنسوزی داخل محفظه احتراق میشوند. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط مهم کجا و روش استفاده از پیستون پراید ژاپنی دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.