نتایج زنده فوتبال

در فوتبال امروزی هر گروه چند مربی داراست که وظایف به رخ تفکیکشده میان آن ها تقسیم میشود. چنانکه در حدود چهل سال پیش وقتی چند زندانی را به این تیتر که قصد فراروگریز داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها با حروف بسیار درشت عنوان زدند که رئیس باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز سپس نیز دارای عذرخواهی و پرداخت پولی که در آن ایّام قلیل کمبود البته در قبال پولی که حالا فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به خوبی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای نزاع و صلح محو شد. قدمت فوتبال به تعدادی سدهٔ پیش از به دنیا آمدن و به چین بازمیگردد که به تدریج در یونان و روم هم اشاعه مییابد. کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر کاغذ ظاهراً پر‌نور ولی کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را تماشا نمایند یا خوب تر بگویم مانند تماشاگران نمایش زنده پیراند للو خود را در صحنه حساس نمایند و با حوادثی که در زمین اتفاق میافتد خرسند یا متأسف شوند. فوتبال مدرن امروزی هم در سال ۱۸۶۶ در مدارس انگلستان شکلگرفت و به تدریج گسترهٔ پراکندگی آن همهٔ جهان را پایین پوشش خود اخبار فوتبال 120 قرارداد. فوتبال مدرن از مرز و بوم انگلستان سرچشمه گرفته است. فعلاً از سنت فوتبال حیاتی شعر و رمان صرفنظر کنیم. آنچه می توان گفت اینست که فوتبال یک درام هست و حال تا حدی جای رمان و شعر را گرفته استمعبود کند که همین قول من خطای فاحش باشد زیرا چنانچه درست باشد نشانة پیش داخل شدن یک فاجعه است). فوتبال کتاب داستان و شعر خوب وجود ندارد اما نمی اقتدار و نباید گفت: مثل بهترین اطلاع رسانی های تبلیغاتی، شعر بی معنا و یاوه است. میدانیم که فوتبال مفهوم و نظم دارد و آن را میتوان تدریس داد و چنانکه می بینیم گاهی از دانش فوتبال میگویند و تعبیرهای عجیبی نظیر آکادمی فوتبال و کشتی بزبان می آورند. ما در فوتبالی نتیجه های زنده بازیهای مهمترین رقابتهای فوتبال در عالم را به صورت زنده و لحظهای به شما ارائه خواهیم داد. هادی طباطبایی پیشکسوت استقلال گفت : بایستی امیدوار به قهرمانی استقلال باشیم، البته تیمهای دیگر نیز بدون شغل نمی باشند و در تلاشند امتیازها را توده کنند و جلوی فرایند استقلال را بگیرند. پورعلی گنجی مدافع گروه ملی فوتبال گفت: فعلا که قرارداد دارم البته در آتی همت می کنم در تیم پرسپولیس بازی کنم و افتخار پوشیدن پیراهن این تیم را داشته باشم. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال هندوستان لطفا از برگه ما بخواهید.