لیست تعطیلات قطعی – دوست دختر سبک

ما کارآموز خود را برای به اشتراک گذاشتن ایده‌های هدیه تعطیلات برای مجموعه Gen Z استخدام کردیم، زیرا در بیشتر موارد، ما تیمی از هزاره‌ها هستیم که به سرعت پیر می‌شوند.

اینها انتخاب های او هستند.

او با خوشحالی متعهد شد و گفت: “از آنجایی که مرد ژنرال Z احتمالاً مانند دوست پسرم دیشب لیست خود را برای شما ارسال نمی کند، من خوشحالم که با کمک وارد عمل می شوم.”

همه مواردی که در Style Girlfriend ارائه شده است به طور مستقل توسط تیم ما انتخاب می شوند. با این حال، وقتی چیزی را از طریق پیوندهای خرده‌فروشی ما خریداری می‌کنید، ممکن است کمیسیون وابسته را دریافت کنیم.


در زیر، هدایای عالی Gen Z برای پسران را بررسی کنید:

***

اکنون که این راهنمای بهترین ها را خریده اید ایده های هدیه Gen Z برای او، ایده های هدیه #SGapproved زیر 100 دلار را برای او بررسی کنید