انواع عایق الکتریکی – 6 عامل موثر بر عملکرد + طول عمر – تندیس کابل

همین دستگاه جهت اعمال ولتاژ بالا به عایق و ترازو گیری میزان جریان عبوری از آن به کار گیری می شود. در صورتی که عایق جامد در عرصه الکترواستاتیکی قرار داشته باشد آلودگی هایی که هادی نیستند به میزان بیشتری انباشته می شود، در این رخ جذب و انباشت آلودگی به احوال و محل قرارگیری عایق بستگی ندارد. مجموعه تولیدی لوله وارنیش عایق ها را به رخ کلاف و یا این که جدا از هم و مهم اعتنا به نوع سفارش مشتری بسته بندی می کند . آزمون مقاومت عایقی به منظور اندازهگیری مقاومت الكتریكی عایق شکل میگیرد. برای گزینش صدق عملكرد عایقها، به طور معمول تستهایی در حیث گرفته می شود كه اصلی استعمال از آنها و اندازهگیری مشخصات عایق، می توان به درستی عملكرد عایق پی برد. جذب رطوبت نایلونها خصوصاً نایلون ۶ و ۶۶ موجب کمتر شدید مدول آن‌ها میشود، چون حضور آب در میان زنجیرها (خصوصاً در نایلونهایی که بضاعت جذب رطوبت بالا را دارند، وضعیت نرمکننده را به جهت آنها به وجود میآورد و موجب افت خواص مکانیکی نایلون ها میشود، ضمن آن که جذب رطوبت بر روی خواص الکتریکی این دسته پلاستیکها هم تأثیر مطلوبی دارد. شیار، ترک و فرورفتگی را نباید موازی مسیر خزش ایجاد کرد، زیرا ممکن است مانند لوله های موئین آب را به خویش بكشد و نگه داراست و یا این که آلودگی ها در آن ها انباشته شود. لوله های عایق الکتریکی و حرارتی (لوله وارنیش ) به تیتر یک نگهدارنده مکانیکی خارجی در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی برای حفظ در برابر گرما ، فشار الکتریکی و مکانیکی ترانسفورماتورها ، موتورها ، ژنراتورها ، اتومبیل های دوار و بخش اعظمی از تجهیزات برقی به کار گیری می شوند . روغن برگه را اشباع می کند حسابی قدرت عایق آن را ارتقا می دهد و دارای گردش و نشر در میان مجردها به تیتر دلیلی انجام وظیفه می کند که گرمای ساخت شده به وسیله تلفات P.R و تلفات هسته در ترانسفورماتور را درو می کند و بیرون می برد. برگه ، پلیمرها ، فایبرگلاس به تیتر عایق دستگاه های الکتریکی استفاده می شود. همین شامل فیلمهای غیر آلی ، بعضی از اشکال پلیمرها ، فایبرگلاس و مواد مبتنی بر میکا است. این بسپار اگر چه نسبت به پلی اتیلن سبک از مقاومت ضربه ای کمتری برخوردار است، ولی مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی تنشهای شکننده محیطی خوب است. این فرمان به همین دلیل هست که مقره ها به ادله ماهیت خود تعدادی برابر یون آزاد و الکترون دارا‌هستند که رسانایی ماده را تأمین می کنند. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت ضریب عایق الکتریکی.