6 روش مقاوم سازی ساختمان + روش ها ، راهکارها و لیست قیمت اجرا

در رخ وجود بارهای زیاد، حتمی می باشد شمع ها در دو سطر کوبیده شوند که همین فعالیت ممکن است حساس بیش تر نمودن قطعه ای به عنوان رابط در میان شمع ها و بر روی فونداسیون موجود انجام گیرد. مهمترین نکته در مقاوم سازی فونداسیون در طرز اجراء شمع، ایجاد اتصال مناسب میان شمع و فونداسیون می باشد که از انتقال نیروهای حاصل از سربار وارده به فونداسیون و شمع اطمینان تمام به فعالیت آید. همین شبکه میلگرد که بر مرحله دیوار تولید می شود، مانند یک لایه بتن مسلح عمل می نماید و مقاومت دیوار در برابر ز‌لزله را اکثر می کند. انجام عملیات بتن ریزی در اینگونه شمع ها از حساسیت بالایی برخوردار بوده و علاوه برنیاز به اسلامپ بالای بتن نیاز به افزودن مواد روان کننده و هم داشتن عیاربالای سیمان می باشد. در این شیوه مقاوم سازی اهمیت به کارگیری تکنیک اتصال فونداسیونها به یکدیگر، همگی فنداسیون در تحمل بارهای جانبی مشارکت می کند. FRP ماده کامپوزیتی اصلی مقاومت کششی بالاست که اصلی رزین آغشته میشود و بدلیل مقاومت کششی بالا، وزن زیر و دوام مناسب (در علیه خوردگی و وضعیت محیطی سخت) با کاربرد گستردهای در مقاوم سازی سازه های بتنی در برعلیه نیروی زلزله است. در این راستا ممکن است نیاز به تخریب بخش هایی از فونداسیون جهت ایجاد اتصال مطلوب به شمع و یا این که حفر شکاف هایی در بتن فونداسیون بوده که دارای توجه و ذیل لحاظ مهندسین مجرب تخریب و میلگردهای آن بریده شود. اتلاف کننده ­های انرژی ممکن است در مهاربندی­ ها، اتصالات و اجزای غیر بنا ­ای و یا دیگر مکانهای مناسب در ساختمانهای موجود قرار داده شوند، لیکن ساده­ ترین و پرکاربردترین آنها استفاده از میراگر در مهاربندها می باشد که می­توان از آنها در همگی طبقات ساختمان سود جست. نیروهای بلندشدگی در فونداسیون گسترده ایجادکننده شرایط بحرانی نمی باشند مگر اینکه واژگونی بنا و یا ناکامی فونداسیون در اثر تغییر تحول مکانهای ناشی از لنگر واژگونی مطرح باشد. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم مقاوم سازی در برابر زلزله لطفا از مقاوم سازی به طرز ژاکت فلزی ورقه ما بخواهید.