کربن فعال و تاثیرات آن روی آب

پراکندگی اندازه ی تخلخلها خصوصیت اصلی کربن فعال هست و توان آن به جهت از میان بردن مواد آلوده و کثیف کننده ی ( مواد جاذب ) آب را نشان میدهد. کربن فعال (ذغال فعال) با قدرتمند ترین نیروهای جذب فیزیکی یا این که بیشترین حجم تخلخل جاذب از هر ماده شناخته شده برای بشر است. همین ماده می تواند ناخالصی ها و محصولاتی که موجل ناطبوع شدن آب می شوند، را حذف کند. همین ویژگی دامنه ی ترازو ی ذره فرآورده گرانوله را نشان می دهد که معمولا به صورت یک دامنه از ترازو ی حفره ی غربال ابلاغ میشود، مانند 12×40 که به جهت کربنی بیان می‌گردد که از صفحه ی غربال کلیدی اندازه مش 12 عبو میکند، البته از غربال حساس اندازه ی مش 40 عبور نمی کند. کربن فعال چه خصوصیت هایی دارااست ؟ دارای ترین خصوصیت کربن فعال ایجاد شده در همین روش، ایجاد شکاف های درشت روی سطح زغال می باشد، ولی در سایر شیوه های ایجاد کربن اکتیو منافذ ریزتر هستند. کربن فعال را می اقتدار از هر ماده ای که در ادغام خویش دارای مقادیری از کربن است ایجاد نمود نکته اهمیت در ساخت کربن فعال یکی افزایش % کربن و دیگری فعال کردن کربن است. ادله تفاوت کربنهای فعال در نوع ماده ی نپخته اولیه و شیوه تولید است. ماده ی نخستین نپخته استعمال شده برای ایجاد کربن فعال میتواند هر ماده ی اهمیت درصد بالایی از کربن باشد. همین مساحت حیاتی به کار گیری از تکنیکهایی مانند جذب نیتروژن BET آنالیز میشود و اساسی واحد m2/g گزارش میشود. محصول آخری مساحت مرحله بالایی به نسبت واحد حجم خویش داشته و حاوی کانال ای از تخلخلهای میکروسکوپی خواهد بود که روند جذب سطحی در آنان شکل میدهد. ضروری به ذکر میباشد که مرغوب ترین جور کربن اکتیو به جهت تصفیه آب، موادی میباشند که به روش فیزیکی فعال سازی در آن ها صورت گرفته است. کربن فعال حیاتی استعمال از جذب فیزیکی مواد کثیف کننده را از جریان های مایع یا گازی جدا می کند . به کارگیری از کربن عمر دوچندان بالایی دارااست چراکه محققان کشف کرده اند که مصریان باستان در پیشین آبها را در در میان زغال ها ذخیره میکردند و دریافته بودند که آبی که در میان زغال ذخیره شود تازگی خویش را مراقبت می نماید . ارتقاء تراز دانایی مردمان و نگرانی ها در گزینه نوشیدن آب آشامیدنی سالم سبب ساز شده میباشد مردم فیلتر های کربنی خانگی را روی شیرهای آب خود کارگزاری کنند تا آب شرب خویش را اکثر تصفیه نمایند کربن فعال ایجاد کننده . برای افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از کربن فعال فرمول ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.