ژنیکوماستی میتواند بر مردان در هر سنی تاثیر گذارد

آخرین گزینهای که به جهت ژنیکوماستی در لحاظ گرفته میشود، می تواند جراحی باشد. طبق قوانین نظام وظیفه افرادی که به تیتر مشمولین معافیت دائم طبی در نظر گرفته می شوند می بایست حیاتی بیماری خل وچل و یا این که جسمی باشند که به سبب همین بیماری بضاعت و توان های لازم به جهت انجام کار های سنگین سربازی را از دست دیتا ژنیکوماستی یک طرفه چیست باشند. در واقعیت همین درمان می تواند منجر شود احساس بد فرد نسبت به خود کاهش یافته و اعتماد به نفس وی ارتقا یابد. علاوه بر معالجه بزرگی سینهها، ممکن است شما بخواهید مرحله تحت تستوسترون خود را نیز معالجه کنید، وضعیتی که اصلی ارتقا سن اکثر شکل میدهد. مردانی که تستوسترون اخذ میکنند، به طور معمول نتیجه های قابلتوجهی به دست میآورند. به این دلیل بخش اعظمی از مردان مسن کارایی میکنند، حیاتی جایگزین نمودن هورمون تستوسترون به معالجه خود بپردازند. معالجه ضد رتروویروسی فعال (HAART) به جهت بیماری HIV، که ممکن است سبب ساز توزیع مجدد چربی شود و سبب به pseudogynecomastia یا این که در برخی موارد ، ژنیکوماستی واقعی شود. در مدل ژنیکوماستی فیزیولوژیک که بزرگ شدن پستان به استدلال بیشتر بودن نسبت استروژن به تستوسترون در خون می باشد و همین گونه ژنیکوماستی در نوزادان ، نوجوانان و افراد مسن شایع است.اما محدود می باشد و می توانید برای به دستکم رساندن پریشانی عاطفی و ناراحتی جسمی آن را معالجه کنید. کلینیک فوق تخصصی دکتر منشادی، باسابقه یک سری ساله در تشخیص و معالجه بیماریهای مربوط به هورمون، بهترین و بیخطرترین درمان هورمونی ژنیکوماستی را به شما ارائه میدهد. ماستکتومی نیز یک شیوه جراحی هست که در آن بافت غده پستان برداشته میشود. این نحوه برای حذف چربیهای اضافی سینه هم بکار گرفته میشود. پهناور شدن پستانها به جهت مردان می تواند موجب اضطراب و استرس شده و شرمآور ژنیکوماستی خط مش درمان باشد. بسیاری از مردان به دنبال کمتر حجم سینههای خود از روش عمل جراحی هستند، در اکثر زمان ها موردها گزینه جراحی واجب نمیباشد. در بین داروهای ایدز، افاویرنز (Sustiva) معمولاً رابطه بیشتری کلیدی ژنیکوماستی دارد. به نظر می‌رسد بهترین طرز درمانی در بین گزینههای دیگر درمان ژنیکوماستی، جایگزین نمودن طبیعی هورمونها باشد. همین داروها به طور معمول برای درمان سرطان پستان تجویز میشوند. در صورتی که ژنیکوماستی به طور خویش به خویش درمان نشود و یا سبب ساز درد یا علامتها آزار دهنده شود، ممکن می باشد از روشهای پایین به جهت درمان آن به کارگیری شود. کسانی که به حیث جسمی سالم بوده و به بیماری خاصی دچار نیستند. ژنیکوماستی در ورزشکاران فن ای از اهمیت بالاتری برخوردار هست و مستلزم جراحی اساسی طراحی ظریف و اجرای کامل می باشد که علاوه بر حل ایراد ژنیکوماستی بر آینده ورزش رشته ای خلل ایجاد نماید و در افزایش آن موثر باشد.