پیکر تراشی چیست و چه عوارضی دارد

با آغاز روز آن گاه از جراحی بیمار می تواند گن را صرفا روزانه به جهت رفتن به حمام خارج آورده، گن را شسته و پس از خشک شدن مجدداً بپوشد و پوشیدن مداوم گن را باید تا 24 ساعت بعد از این که درناژ مایعات تماما متوقف شد، ادامه دهد. بعد از آن از این‌که بیشتر درناژ متوقف شد، بیماران نیاز به قرار دادن پدهای جاذب بر روی برشهایی دارا‌هستند که مایع از آنان تخلیه میشود. اما این سوال پیش می آید که کدام یک از جراحی ها ، بهترین جراحی است؟ در 24 تا 48 ساعت اولیه توصیه میشود علاوه بر پانسمان از پدهای بسیار جاذب بر روی نواحی معالجه شده و پایین گن به کار گیری شود. شخص می بایست انتظار خروج میزان زیادی خونابه و ماده بیحسی را از محلهای برش در طی 24 تا 48 ساعت اول بعد از آن از تخلیه چربی پیکر تراشی چوب جدید داشته باشد. هزینه پیکر تراشی به عوامل متعددی بستگی دارد، بعضا از عوامل تاثیر گذار در هزینه لیپوماتیک شامل میزان چربی حیطه موردنظر میباشد که می بایست اصلی استعمال از لیپوماتیک استخراج شود. بیماران ممکن است احساس سرگیجه مختصری را در صبح روز آن‌گاه از تخلیه چربی، تجربه کنند که طبق معمول به هنگام درآوردن لباس ها و یا تغییر‌و تحول شرایط سرعت بالا از وضعیت نشسته به ایستاده رخ میدهد. به مریض پیشنهاد می‌گردد که درصورتیکه نشانهای از عفونت مانند تب، ترشحات بودار یا قرمزی کانونی، تورم یا این که درد در حیطه معالجه شده دید، دارای دکتر معالج تماس بگیرد. نحوه های پیکر تراشی غیر تعرضآمیز را نباید به عنوان خط مش حلی برای لاغری و کاهش وزن مورد به کارگیری قرار داد، بلکه این شیوه ها به جهت دفع و زدودن چربی هایی هست که نسبت به رژیم غذایی و ورزش مضاعف مقاوم اند. شایع ترین عارضه شیوه پیکر تراشی سرد، داشتن حس کاهش در حوزه‌ درمان، نسبت به قبل از درمان پیکر تراشی شیراز تخفیف است.