پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

رینگ های پیستون دیزل ژنراتور محفظه احتراق را عایق بندی کرده، حرارت را به جداره سیلندر منتقل نموده و مصرف روغن را در اختیار گرفتن می­کنند. حلقه روغنی رینگی میباشد که در تحت ترین شیار حلقه نسبت به کارتر قرار جای می­گیرد. و عمود بر جهت حرکت پیستون ساخت شده و محل قرار گیری گژن پین است. 2- درز بندی گوشه و کنار احتراق و پرهیز از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در فعالیت موتور ایراد ایجاد کند که حلقه ها وظیفه آب بندی و دوری از همین گزینه را بر عهده دارند . درصورتیکه بخواهیم به گویش ساده بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، بایستی بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می نماید و در نهایت این حرکت، به چرخها و به رخ حرکت چرخشی منتقل میشود. به پیستون رخ زیر نگاه کنید. در شکل تحت یک سیستم چهار سیلندر نشان داده شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ استعمال شده است. ساختار آن به گونهای است که منبسط می گردد و صورت آن اندکی تغییر‌و تحول میکند. و حرارت را از پیستون به جداره سیلندر منتقل می­کنند، و همچنین روغن را به کارتر گشوده می­گردانند. دستگاه پیستون شامل پیستون، حلقه های پیستون(رینگ پیستون) و انگشتی پیستون است.پیستون تقریبا استوانه ای شکل است.در بالا بسته و در ذیل گشوده است. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای صورت در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از روند احتراق در باطن گوشه و کنار سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. فشار اعمال شده بر روی رینگ این قطعه تقریبا حیاتی فشار گازهای احتراق متناسب است. گازهای زیر فشار از مسافت میان جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار حلقه پیستون می­رسند. این نیرو به عنوان مساحت پیستون ضرب در فشار گاز انتخاب می شود. متاع بکار رفته در ایجاد انواع پیستون خودرو سبب کارایی خوب تر و عملکرد دوچندان موثری در آن خواهد شد؛ زیرا همین قطعه در دمای زیادی قرار گرفته و در موقعیت سختی به عمل خود ادامه می دهد. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و روش استعمال از پیستون شاتون فورج دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.