ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

وی بیش تر کرد: مورد قضیه بعدی این می باشد که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنان بنگاه میداد، به این ترتیب یک عدد دیگر از عوارض بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی میباشد که دولت به آن ها پایین تیتر رد دیون واگذار کرده است، اما در یک دورههایی هم که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم بود، بانکها به جهت جبران هزینهها گوشه ای از سرمایه را در سرمایهگذاری نیز به کار گیری کردند که همین مورد ها به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاهدار شوند. مدیر کل خزانه مرکزی یادآور شد: در هم اکنون حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نمی باشند البته در قبلی که مجاز بودند، همین فعالیت را انجام میدادند، بنابراین گزیده از آن اختیاری بوده و گزیده دیگر نیز تکلیفی بوده است، ولی چکیده هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که همین هم نوعی از بنگاهداری است. وی تشریح کرد: به طور نمونه یک شرکت خودروسازی به جهت این که خودرو تولید نماید نیاز به قطعه دارد براین اساس به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز نیز به جهت اینکه قطعه ایجاد کند به ورق نیاز دارد و باید به کمپانی فولادی مراجعه نماید و شرکت فولادی هم برای ایجاد به سنگ آهن نیاز داراست در سرانجام به کمپانی سنگ اهن مراجعه می کند. آن رینگ آخر که خودروساز می باشد به خزانه مراجعه می کند و خواهش سرمایه در گردش ارائه می‌نماید و کلیدی مشخص شدن حلقههای این زنجیره، طی تفاهمی که کل همین رینگ حساس یکدیگر خواهند داشت به سمتی خواهند رفت که حلقه اخیر به خزانه مراجعه می نماید و بجای این که پول بگیرد، یک برات الکترونیک دریافت می کند و به قطعه ساز می دهد. وی افزود: زنجیره تامین به همین معناست که به جای این‌که یک‌سری بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند میتوانند حیاتی استعمال از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. همین یک زنجیره قیمت ورق آهن صنعتی ایجاد می شود. مدیریت کل خزانه مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزارهای اعتباری نیز به جای ابزارهای نقدی به کارگیری کنیم؛ در این راستا به تازگی در خزانه مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین را بیان کردیم که می تواند ایراد سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. لذا همین دستورالعمل در شورای پول و معتبر تصویب خواهد شد و به بنگاههای تولیدی کمک خواهد کرد. پارسا آبادی ادامه داد: وقتی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک خزانه باقی می ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آنان در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام میدادند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی ورق آهن نرم وب وبسایت خود باشید.