های پرشر سوئیچ معمولا به صورت اتوماتیک ریست نمیشود

پرشر سوئیچ قابل تهیه در سیستم های برودتی به خواسته کنترل فشار دیسچارژ High pressure، در اختیار گرفتن فشار ساکشن Low pressure و کنترل فشار روغن کمپرسور به کارگیری می گردد. از آنجا که قسمتهای داخلی سوئیچ ها در معرض سیال فرایند میباشد می بایست به گونهای تعیین شود که قابلیت و امکان سازگاری و ماندگاری در برابر این سیالات را داشته باشد به تیتر مثال دیافراگم های لاستیکی به طور معمول در تماس دارای آب به کارگیری می گردند ولی در شکل استعمال در سیستمهای حاوی روغن به شتاب تخریب می شوند سوئیچ هایی که به جهت استعمال در مناطق خطر آفرین کلیدی گاز قابل اشتعال طراحی شدهاند دارای محیط ای برای دوری از احتراق گاز اطراف قوس در کنتاکت ها هستند. پرشر دکمه پیستونی مانند پرشر سوییچ دیافراگمی به صورت مکانیکی کار می نماید این دسته پرشر کلید از دو استوانه که یکی از استوانه ها باطن دیگیری قرار گرفته تشکیل شده هست برای برگشت پیستون به شرایط اول از یک فنر که حساس مقاومت ثابتی می باشد استفاده میشود.همچنین همین فنر امکان محکم نمودن و راحت نمودن جهت تهیه و تنظیم فشار به میزان گزینه حیث جهت کارایی پرشر دکمه می باشد. به سوئیچ فشار می آورد و آن را وصل می نماید و با کاهش فشار از سوئیچ جدا می شود و آن را انقطاع می کند. مهم جابجایی دیافراگم به شفت یا این که پیستون فشار وارد می شود و سبب ساز جابجایی آن می گردد. مراد از گوشه و کنار کار، محل و حالت اقلیمی و شیمیایی، دینامیکی و مکانیکی محیطی است که Pressure switch شما در آن محیط کارگزاری شده و کار می نماید. از این رو اضطراری میباشد تجهیزی تعریف‌و‌تمجید شود تا دارای امداد آن فشار سیال در داخل سیستم گزینه نظر ما به هیچ موقعیت از مقدار مشخصی که قابل تعریف و تمجید است، زیادتر نشود. بوردن سبیه به یک لوله فلزی حلالی شکل هست نظیر نماد سوال است که پرشر سوئیچ پکیج تاچی کمان مشخصی دارد. برای تشخیص تغییرات فشار، از لوله بردونی در این گونه از سوئیچ استفاده میشود. از همین تجهیز برای تشخیص حضور سیال به کار گیری میشود. به جهت برگرداندن پیستون به وضعیت نخستین از یک فنر به کار گیری می شود که مقدار مقاومت آن برابر کلیدی مقدار تنظیم شده پرشر سوئیچ در کارخانه است. هر کدام از این المان ها، مشخصات منحصربه‌فرد به فردی دارند که شیوه به کارگیری از آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند .