نحوه استریل کردن سوزن در خانه – درمانکده

به این ترتیب شما نمیتوانید تمام اجزا و ابزار طبی را به جهت استریل کردن در اتوکلاو قرار دهید. چون در دندانپزشکی از ابزار و وسایل تیز و فلزی که قابلیت زنگ زدن را دارا‌هستند استعمال می شود. استریل نمودن ابزار و اسباب جراحی و مراقبتی بیمار در بیمارستان بدون شک از حساس بسزائی بر خوردار است. سوزن را حیاتی به کارگیری از دستکش جراحی از ظرف بیرون کنید. تماس سوزن های نو اهمیت سطح ها متعدد نظیر میز یا دست ها سبب از بین رفتن حالت استریل آن ها می شود. شیر ساده 200 سی سی کالبر در دو گونه بسته بندی استاندارد و اسلیم به بازار عرضه می شود. دستگاه فور معمولا در دندانپزشکی استفاده میگردد و کاربرد فراوان متعددی در همین حوزه طبی دارد. شیر به استدلال دارا بودن مقادیر زیادی کلیسم، نقش مهمی در کمتر جذب سرب در تن دارد. در نظامپزشکی قوانینی وجود داراست که زمانی پزشک معالج یا این که گروه طبی مبتلا خطا یا سهلانگاری در فرمان طبی شده باشند براساس آن‌ها بایستی مجازات شوند. البته دیدنی می باشد بدانید که برخی از این دستگاه ها وجود دارا هستند که حتی دمای ششصد مرتبه سانتیگراد را نیز تامین میکنند. در بعضا از این دستگاه ها، انتقال گرما به صورت اتوماتیک رخ میگیرد. زیرا بعضی از ابزارها در درمقابل حرارت مقاوم نیستند. سوزن را درون آب در درحال حاضر جوش کتری قرار دهید. معمولا از همین دستگاه برای استریل نمودن انواع متفاوت پلیت های شیشه ای، لوله های آزمایشگاهی، پیپت ها، همچنین اسباب دندانپزشکی و سر سوزن به کارگیری میشود. به طور معمول دستگاه های فور در محدوده دمای اتاق تا دمای سیصد و پنجاه جايگاه سانتیگراد عمل می کنند. شیرهای استریل کالبر اهمیت به کارگیری از شیر نو گاو ساخت می شود. هیچگونه مواد نگهدارنده ای که باعث ماندگاری طولانی شیر فرادما شود به آن بیشتر نمی گردد و شیر تهیه و تنظیم شده به همین نحوه به دلیل عاری بودن از هرگونه باکتری تا شش ماه سالم، تازه و بدون نیاز به سردخانه باقی می ماند. در بررسی تفاوت استریل نمودن اهمیت Oven و اتوکلاو همچنین جالب است بدانید که دستگاه اتوکلاو غیر استاندارد زیاد برای محیط خطرناک می باشد و امکان انفجار و جراحت رسانی زیاد بالایی دارند. و در حالت هایی که نیاز به محیط تماماً استرلیزه باشد، به طور معمول از اتوکلاو به کارگیری sterile 0.9 nacl می شود.