موتور 24 ولت یونیت

 

موتور 24 ولت یونیت

موتور 23 ولت یونیت

حتما تا انتهای این مقاله همراه ما باشید

موتور 220 یا این که موتور 24 ولت در یونیت صندلی دندانپزشکی موتور ۲۲۰ولت از موتور ۲۴ ولت توانا تر است؟؟؟ در مرز و بوم کشور ایران زیرا ایجاد کننده موتور های ۲۴ولت انگشت شمار هستند. یک شرکت همین موتور را با اقتدار ۶۰۰۰ هزار نیوتون ساخت می کند که در صندلی های پزشکی به کارگیری می‌شودالبته در صندلی های دندانپزشکی به جهت اینکه می بایست بی تردید اقتدار موتور بیش از ۸۰۰۰ هزار نیوتن باشد آن موتور در صندلی دندانپزشکی قابلیت استعمال ندارد. به همین خاطر تولید کننده های ایرانی ناچار هستند از موتور های خارجی به کار گیری کنند. –

استاندارد

 استاندارد نیز آن ها را تحمیل کرده هست که از موتور های ۲۴ولت به کارگیری کنندنیز به جهت توان نیز ایمنی. هنوز میباشند تولیداتی که از موتور های ۲۲۰ولت به کارگیری می‌کنند و اهل ایران هستند. موتور های ایرانی درسته است که تامین پذیر میباشند و خدمات دارا‌هستند ولی گزینه حساس این میباشد که زیرا زمینه موتور ۲۴ولت در جمهوری اسلامی ایران نمی باشد به این خاطر اشخاص به جهت بحث تامین کردن آن مبتلا نقص‌ هستند ترجیح میدهند موتور ایرانی تهیه کنندولی حقیقت این هست که ایمنی موتور ۲۴ولت بیشتر می‌باشد.

امنیت

 موتور ۲۲۰ولت تولید کننده را ناچار می کند الکتریسیته ۲۲۰ ولت را تا باطن صندلی بیاورد و این سبب می گردد ریسک برق گرفتی در دستگاه بالا رود. به همین خاطر چنانچه موتور ۸۰۰۰ هزار نیوتن باشد قدرت کافی را دارد. موتور ایرانی بد نمی باشد البته در مقایسه حیاتی ساخت خارجی و مارک های عالی ایمنی موتور های ۲۴ولت بخش اعظم می‌باشد. موتور ایرانی نسبت به خارجی صدایش اکثر است. موتور اهل ایران لغزش ممکن میباشد لغزش ایجاد کند در سیستم صندلی.

یونیت پارس طب

 :منبعجم دنتال