مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

رزین ، پرایمر و بتونه اپوکسی و لمینیت FRP Laminateفروش محصولات مقاوم سازی و بهسازی سازه ها از قبیل اپوکسی ، پرایمر اپوکسی ، بتونه اپوکسی و لمینت FRP Laminate میباشد. 7. در مقاوم سازی اساسی FRP مقدار خوردگی در حد صفر است. بنابراین باتوجه به عملکرد مواد FRP در محدود نمودن رویش رخنه های قطری به امتداد الیاف FRP و همچین خصوصیات این مواد می توان سرانجام گرفت الیافی که تقریبا بر راستای ترک عمود میباشند ، بیشترین اثر گذاری را در نماید شدن نرخ رویش ترک ها و در سرانجام افزایش بار پایانی قابل تحمل تیرها دارا هستند . به عبارتی طور که پیشتر نیز ابلاغ شوید مقاوم سازی تیر بتنی اساسی FRP موجب تقویت برشی و خمشی تیر می نشریه مقاوم سازی اساسی frp گردد. می توان گفت در کل به علت ویژگیهای منحصر به شخص و مزیتهای frp ، در سراسر دنیا از این مصالح مقاوم سازی به کارگیری میشود. به طراوت مهندسین از روشی کارآمد و نوین در مقاوم سازی ساختمانهای خود استعمال میکنند که از تیتر مقاوم سازی حساس FRP یاد میشود. از قابلیتهای این مصالح می توان به سهولت اجرا و نصب پرسرعت اشاره کرد که منجر تسریع در فرایند پروژه میشود و خصوصیت فراوان کاربردی به شمار میآید، چون مورد قضیه زمانبندی در بیشتر پروژهها زیاد کلیدی و حائز دارای است. یکی از فاکتورهای مفید در میزان مرغوب بودن سازهها، مقاومت آنها است. نیروی برشی یکی از از نیرو هایی هست که می تواند مضاعف مخرب باشد. اثر منتخب و کارایی این طریق به حدی بوده که به مهربانی جایگزین روشهای کهن شده است. خواص عملکردی FRP در مقاوم سازی سبب ساز محبوبیت آن در ایجاد و ساز و مقاوم سازی خصوصا در سازه های بتنی اصلی عمر بالا، پایین توشه بیش تر و یا زخم چشم شده است. به منظور تقویت و ارتقا مقاومت ستون بتنی در برابر زلزله، سایش، خوردگی، حرارت، آتش سوزی و یا باز گرداندن ستون به کارایی دلخواه از ورق های تقویتی FRP استفاده قرار میگردد. یکی از مهمترین مسائل در تولید و ساز که مهندسین همین رشته دائماً به دنبال آن میباشند ارتقا مقاوم سازی سازه می باشد. الیاف قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارا‌هستند و از مقاومت لطف برخوردار هستند و به خوبی نقش تحمل بار دارای در سازه را انجام میدهند که زیاد حائز مهم است. اجرای الیاف sika سیکا.