مرکز مشاوره دانشجویی

مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره جنسی، مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره کودکان و نوجوانان از جمله خدماتی میباشد که می توانید در همین مرکز دریافت کنید. در طی همین برهه زمانی در اندیشه افزایش بهداشت خل وچل مراجعین از بازه زمانی بارداری، قبل از ولادت و سنین کودکی تا بازه با ارزش سالمندی بوده و عملکرد فراوانی کرده تا بتواند خدماتی تخصصی و مبتنی بر مدت زمان های مختلف رشد اشخاص در طی زندگانی ارائه دهد. عمل های ماهانه به عنوان مکمل عمل های مستمر بر حسب زمان و متناسب اهمیت آئین نامه ها و شیوه طومار های مربوط انجام می شود و اجرای صحیح و به هنگام همین فعالیت ها موجب تحقق بخش مهمی از برنامه های بهداشت اعصاب و مشاوره در مرکز مشاوره 6 کالج خواهد شد. گونه دوم عامل ها شخصی می باشدسابقه شخصی هر یک از شرکا و سالم کلی روان. در این راستا، عمل های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد آموزش و پژوهش، واحد رابطه مهم خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و زخم های اجتماعی، بهداشت روان دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. مرکز مشاوره و بهداشت جاری دانش کده علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی هست که از سال 1371 به طور رسمی شروع به فعالیت نموده می باشد و سرویس ها بیشتر ای را در زمینه های مشاوره و اعصاب درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجویی کالج علامه طباطبائی، مبداء خدمات مفید و ارزنده در راستا ی مشاوره و بهداشت روان است. مؤسسه خیریه قائم الرضا در راستای فعالیت های خیریه و عام المنفعه خویش و به مراد محافظت و ارتقا سلامت کم عقل جامعه مبادرت به رویکرد اندازی مرکزه مشاوره و خدمات روانشناختی پارسیان اهمیت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی (ثبت 1098) نموده است. خطوط پیرامون این‌که آیا دنبال نمودن فعالیت های همسر دیرین در رسانه های اجتماعی خیانت محسوب می شود حتی مبهم خیس بود: ۱۶٪ گفتند که چنین شخصی مدام کارشکنی می کند، ۴۵٪ فکر می کنند که احتمال مکر و نیا به مشاوره مکر همسر وجود دارااست و ۳۹٪ پاسخ می دهند که هیچوقت چنین نبوده و نخواهد شد.