فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

افت فشاردرمدارهای موازی با هم همخوانی معقولی داشته باشند، یعنی همت شود ترمینالهایی بسیار وافت کم در مدار قرارنگیرد (افت مدار موازی شامل افت فشار روی شیردستی، شیرکنترل اتوماتیک و کویل سرمایش است). این دستگاه هوا را از نحوه شبکه منتقل میکند؛ یعنی وقتی که پرتاب باد از یک نقطه ای بهینه یا این که قابلیت و امکان پذیر نیست، همین هوا را از روش شبکه به ۴ یا این که ۱۰ متر دورتر جابجا میکند. در لحاظ داشته باشید که کارگزاری هر یک از انواع دریچه های رشته کویل اهمیت توجه به ساختار مختلف، فراوان متعدد می باشد و اشخاصی که در همین زمینه عمل می کنند، می توانند به بهترین شکل، روزنه های گزینه لحاظ شما را کارگزاشتن و رویه اندازی نمایند. دریچه رشته کویل اسلوت از دیگر بهترین و بی نظیرترین گونه های روزنه های گزینه استعمال در سیستم تهویه هوا می باشد که یک عدد از مناسب ترین انواع دریچه های مورد به کار گیری در ساختمان های مسکونی بر اساس ظاهر به شمار می آید. در واقع برتری این جور به خاطر ظواهر خوشگل و فوق نازک بودن آن هست که به هیچ وجه نمیتوان روی آن گرد‌همایی و مشکل معمول سایر فن کویل های زمینی را ندارد. همین ویژگی بهویژه برای کارگزاشتن هتلها و سایر کاربردهایی که آلودگی متقابل می تواند مشکل ساخت کند، اهمیت است. در هر حال، این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که تعیین زمانه تبدیل سیستم ازسرمایش به گرمایش و برعکس در بسیاری ازمناطق درسیستم دو لولهای به راحتی ممکن نیست. حرفه کویل های کانالی یا این که داکتی به طور معمول ظرفیت بیشتری نسبت به مدل های کاستی و دیواری دارند و به این برهان عمده برای گوشه و کنار های پهناور استفاده می گردند و برای استعمال از این گونه بایستی داکت یا این که شبکه کشی کنید. مدل کانالی ظرفیت هوادهی بالاتری هم دارا‌هستند و در مواقع نیاز به ظرفیت های بالاتر به جای فن کویل سقفی توکار از رشته کویل کانالی استفاده میشوند. این متراژ جابجایی هوا بستگی به ظرفیت و تحمل افت فشار شبکه ها هم دارد و تا فواصل بیشتری نیز قابلیت پرتاب هوا را دارد. در شهرک های مسکونی قدیمی، استفاده از حرفه کویل ها همگانی بود. روزنه های زیر حرفه کویل از محصول پروفیل و ورق آلومینیوم ضد زنگ می باشند . پس از اتصال اضلاع پروفیل قاب روزنه پایین رشته کویل مشبک لولایی نسبت به تولید درب دریچه زیر فن کویل مبادرت می کنیم.این درب از ورق آلومینیومی اساسی ضخامت یک میل به بالا ساخته می سود.ابعاد درب دریچه تحت رشته کویل متناسب ابعاد فریم حاصل می شود.البته از هر طرف به میزان یک تا یک ونیم سانت به جهت خمکاری در محفظه درب دریچه بازدبد فن کویل در لحاظ می گیریم تا قابلیت تاب خوردگی را از درب حذف کنیم.پس از ساخت موقعیت سینی بر روی درب جای دریچه مشبک را بر روی درب بصورت قالبی در می آوریم و شبکه های هوا را روی این حفره جانمایی می کنیم.پس از فراهم شدن درب روزنه زیر حرفه کویل مشبک،آنرا بواسطه لولا به کادر پرچ می کنیم. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه به کارگیری از دریچه مشاهده رشته کویل دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.