عمل ژنیکوماستی چیست و چه روش هایی برای کوچک کردن سینه آقایان وجود دارد؟

در برخی موارد، ژنیکوماستی می تواند مربوط به سرطان پستان باشد. چنانچه پزشک معالج به وجود ژینکوماستی مشکوک باشد احتمالاً معایناتی را انجام می دهد تا مطمئن شود هیچگونه علامت ها سرطان مانند توده سخت، ترشح مایع یا این که مشکلات پوستی وجود ندارد. به خاطر ارتقاء نسبت استرادیول به تستوسترون در بعضی از پسران ایجاد می شود و سبب ساز به ژنیکوماستی تا ۶۵ % لیپوساکشن ژنیکوماستی مورد ها می شود. اما وقتی که میزان ژنیکوماستی خیلی بزرگ باشد ممکن میباشد حساس ساکشن یا لیزر لیپولیز به عاقبت دلخواه نرسیم در همین مرحله بهترین معالجه جراحی می باشد و می توانیم به شکل تمام بافت را تخلیه کنیم. نشانه ها جدی که ممکن می باشد نشان دهنده یک بیماری جدی باشد. همین جراحی اهمیت بیهوشی رخ گرفته و یک یا دو ساعت به ارتفاع میانجامد. تعیین جراحی پلاستیک یک تصمیم مضاعف فردی می باشد و شما می بایست تصمیم بگیرید که آیا اصلی همین فعالیت جراحی به اهداف خویش خواهد رسید و آیا خطرات و عوارض احتمالی جراحی ژنیکوماستی قابل قبول است یا خیر. درصورتیکه خلل ژنیکوماستی دارید، انجام جراحی کوچک کردن سینه مردانه ممکن هست قدم مهمی در جهت بهبود سلامت روحی شما باشد. دکتر سوالاتی در خصوص وضعیت شما و داروهای مصرفیتان خواهد پرسید. ژنیکوماستی در اثر تغییر در تراز آندروژن ها (هورمون های مردانه) در بدن ساخت می شود، همانطور که ممکن هست در بازه بلوغ شکل دهد. اما این مورد قضیه نگرانکننده وجود ندارد و میان چندین هفته تا یکسری ماه پس از تولد، تراز هورمون استروژن بدن نوزاد به وضعیت معمولی بازگشته و در سرانجام ژنیکوماستی در طفل از بین میرود. به عارضه ها متفاوت نوسان در مرحله آندروژن ممکن می باشد صورت دهد. به کار گیری از برخی از داروها نیز می توانند بزرگی سینه در آقایان را به وجود بیاورند، همین داروها شامل آنتی آندروژن ها، متادون، آنتی بیوتیک هایی مثل مترونیدازول، داروهای ضد افسردگی نظیر آمی تریپتیل بوده و همینطور بعضی از مواد مخدر مثل هروئین و ماریجوآنا نیز در به وجود وارد شدن همین عارضه اثر گذاری گذارند. برای از بین بردن این عارضه از جراحی ژنیکوماستی جهت تغییر تحول شکل سینه به یاری جراحی استعمال میشود. این علایم غالبا خود را دارای درد نوک سینه، آلرژی نوک سینه، ورم و بزرگی بافت سینه و ترشح از آن نشان می دهند. جراح پلاستیک اهمیت برش دادن بافت می تواند مقدار متعددی بافت غدهای و یا پوست غیرقابل از بین بردن دارای لیپوساکشن را خارج کند. یک عدد از ایراداتی که در اکثری از مردان چشم می شود بزرگی سینه میباشد که سبب ساز نارضایتی مردان از اندام خود می شود .اما خوشبختانه به جهت برطرف نمودن همین خلل رویه حل های متمایز مانند جراحی لیپوماتیک، لیپوساکشن و یا جراحی وجود دارااست که می تواند سینه را کوچک کرده و منجر افزایش اعتماد به نفس همین افراد شود. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت چگونه ژنیکوماستی را برطرف کنیم.