شیر فشار شکن میراب و نحوه کارکرد آن – فارس استیل

به جوش آمدن سیال به استدلال افت فشار را کاویتاسیون می گویند، و در همگی سیستم های هیدرودینامیکی که فشار سیال تغییر تحول می نماید می بایست این پدیده مورد تحلیل قرار گیرد. شیر فشار شکن (PRV)، به شیری گفته می شود که به جهت تهیه فشار درون لوله در یک سیستم تاسیساتی، در هنگام طولانی تر فشار شیرهای فشار شکن طراحی شده است. شیر های فشار شکن بلوکی در مدار ها و سیستم هایی که انحصار فضا برای کارگزاشتن شیر وجود ندارد مناسب می باشد. 1- پیش از نصب کل کانال لوله کشی را هواگیری نمایید. سوپاپ مخصوصی در همین شیرها طراحی شده که در اثر نیروی سیال پایین فشار ورودی، مسیر خروج را می بندد. غالباً، این گونه شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از مقدار مجاز گزینش شده عمده بوده، گزینه استعمال قرار می گیرد. این شیر اساسی استعمال از فشار آب باز و بسته می شود . نیروی رو به ذیل تولید شده به وسیله این فشار جریان پیلوت حساس مساحت پیستون یا دیافراگم تقویت می شود که امکان باز شدن یک شیر مهم بزرگتر را آماده می کند و توانایی جریان بسیار بالا را فراهم می کند. وظیفه دارای شیر فشار شکن کمتر فشار اکثر به ذیل خیس است. در آن خطوط از شیرهای فشار شکن به کارگیری می شود که می تواند فشار زیر دست را تا حد قابل قبولی کنترل کند. این فشار شکن ها به منظور بستن یک سوپاپ آنالیز اساسی به کار گیری از فشار هوای خارج فعالیت می نمایند . در صنایع کشاورزی، چوب، خودروسازی و صنایع غذایی، ولوهای فشارشکن پنیوماتیکی در طیف وسیعی گزینه استعمال قرار می گیرند. فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاری می شوند و به این ترتیب فشار بالای آب ورودی و یا این که تغییرات آن به سادگی کنترل می شوند و کمتر پیدا می نمایند . پس باید در هنگام بروز همین کمتر یا این که افزایش فشار در محل ورود تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر‌و تحول دهیم. شیر فشار شکن را می اقتدار به تیتر یک شیر کنترل خودکار به جهت کمتر فشار محل ورود نامنظم عمده به یک فشار خروجی ثابت و کمتر یافته فارغ از دقت به نوسانات فشار بالادست تمجید کرد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد فشار شکن شیر برقی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.