شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار چیست و چگونه کار میکند؟

میسازند که ارزش آخرین هر کدام از آن ها کاملا مختلف خواهد بود. اساسا کارایی این شیرها بر حسب کنش و واکنش دو نیروی ضد‌و‌نقیض که مجاور همدیگر هستند، خواهد بود. در صورتی فشار محل ورود از فشاری که برای خروجی بوسیله پایلوت تهیه و تنظیم شده بیشتر باشد، به وسیله باز شدن مجرای جریان در خروجی این فشار اضافی کنترل و به میزان مورد نیاز تهیه و تنظیم می شود و در صورتی که فشار ورودی کمتر از فشار مورد نیاز در خروجی باشد، مجرای خروجی شیر به میزان فشار تنظیم شده بسته می شود. اندازه گذاری شیرهای تقلیل فشار سیال به راحتی کلیدی داشتن میزان گذر سیال عبوری و نیز فشار ورودی و خروجی شیر به وسیله جداول موجود انتخاب جهت مدل شیرها انجام می شود. بنابراین سعی نمایید شیر فشار شکن هیدرولیکی که خریداری میکنید در ترازو و ابعاد قابل قبولی باشد. فاکتور پایانی که در انتخاب ارزش این شیرها اثر گذار میباشد برند آن می باشد در واقع اگر در بازار گشتی بزنید برندهای برتری و معتبری همچون نیوان، رکسروت، دکما، دوپلوماتیک، فارگ، هانیول، خنبره، کیس و … را مشاهده میکنید. در واقع برندهای برتر به نسبت کیفیتی که به جهت محصولات خویش در حیث میگیرند، ارزش آخری مناسبی را در لحاظ میگیرند، چرا که همین قیمت یک فرآورده است که خریدار را ترغیب به خرید کردن میکند. این شیرها به شکل نرمال بسته میباشند و در وقتی که به مقدار معینی از فشار میرسند، مقدار جریان اضافی که در پمپ میباشد را به مخزن بر میگردانند و فشار موجود را در حد تهیه شیر فشارشکن دانفوس شده نگه میدارند. در این شیرها به وسیله نیروی فنر مکانیکی، سوپاپ در جای خویش نگه داشته میشود. کمتر فشار به وسیله دو شیر هنگامی توصیه می شود که فشار نخستین 200psi یا این که بیشتر و یا نسبت کاهش فشار 1 به 4 باشد به تیتر مثال کمتر فشار از 250 psi تا 50 psi جریانی که تا حد متعددی نوسان دارد را از دو سطح کاهش فشار سریالی استفاده می نماییم که شیرها ذیل تفاوت فشار متعددی قرار نمی گیرند و در سرانجام قدمت شیرها طولانی تر می شود . هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت شیر فشار شکن مکانیکی وب سایت خود باشید.