شیر برقی و انواع آن (مشخصات فنی+بهترین برندها و قیمت ) – ای شاپ صنعت

بعضی از این شیرها راه انداز دستی هم دارا‌هستند که در صورت جدا شدن جریان الکتریسیته بتوان آن‌ها را شیوه انداخت. برخی از شیرهای برقی به مدل ای طراحی شده اند که جهت جریان سیال از طرز آنها بی ربط است. در شماتیک كنترل سیال ، این فرمان به خواننده واگذار می شود كه جعبه های علامت شیر را در حالا حركت به سمت جلو و عقب ، تعیین مسیر جریان سیال و از طرز شیر ، تجسم كند. یک سوئیچ الکتریکی “بسته” اهمیت پیوستگی است و جریان را از شیوه آن امکان پذیر می کند. مثل سوئیچ های الکتریکی در نمودارهای شماتیک ، نمادهای شیر کنترل کننده سیال ، همیشه در حالت طبیعی (استراحت) خویش رسم می شوند. یک شیر برقی 3 راهه در حالت طبیعی (در شرایط استراحت) میان پورت های 1 و 3 مایع عبور می نماید و در شرایط انرژی خود مایع را از پورت های 1 و 2 عبور می دهد. به تیتر مثال ، یک شیر بسته ، مدام به وضعیت معمولی کشیده می شود تا جعبه اهمیت ورودی های مسدود شده اهمیت لوله های منتهی به شیر و از آن همسو شود. شیرهای 3 راهه و دو راهه حیاتی فلش های دو سر کشیده می شوند (هر دو جهت را نشان می دهند). در چنین دریچه هایی نمادهای پیکان دو سر هستند تا قابلیت و امکان جریان در هر دو جهت را نشان دهد. در ضمن در خودرو لباس‌شویی های تازه معمولا از شیرهای برقی تک بوبین یا این که دو بوبین استعمال می شود. حروفی که برای لیبل ورودی ها بر روی دریچه ای مثل همین استفاده می شود ، خیر صرفا مقصد آن ورودی ها را نشان می دهد. ممکن است از اعداد و ارقام 1 ، 2 و 3 به جهت برچسب گذاری به عبارتی محل ورود ها استفاده شود. در این شیر برقی ها از فشاری که از ورودی شیر وارد میگردد به جهت بسته نگه داشتن شیر استفاده می‌شود و اهمیت صرف انرژی کمتری می توان حجم زیادی را عبور شیر برقی سلونوئیدی دهد. شیر اهمیت را اساسی نام ولو می شناسند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار عمده در مورد شیر برقی یونیت دندانپزشکی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.