شنا کردن چه تاثیری بر سلامت مغز و روح شما دارد؟

زنان باردار و نوزادانشان نیز می توانند از شنا و فوایدش بهره مند شوند. حرکت دست ها از کنار بدن به طور به طور همزمان رو به عقب و بالا می روند و رو به جلو فرود حلقه شنا بادی می آیند. در حالی که بخش اعظم تولید کنندگان اطمینان دارا هستند که از یک ماده کششی متناسب دارای اندازه های مختلف سر ساخته اند ، بعضی از آنها به طور یگانه برای موهای بلند طراحی شده اند. جرم (تراکم) آب 12 برابر هوا است.در نتیجه هر حرکت دست و پا در طی شنا، یک ورزش مقاومتی می شود. اصلی وجود اینکه هنوز جا به جهت تحقیقات بیشتری در همین حوزه وجود دارد، محققان به همین سرانجام رسیدند که شنا رویه مضاعف مؤثری برای کاهش سریع استرس است. دستها را در همان موقعیت گذشته (نشسته بر بر روی دوچرخه) در علیه سینه و شکم به آرامی به همدیگر نزدیک نمایید و آن‌گاه اهمیت چرخش مچ از همدیگر دور کنید، مثل این که آب را کلیدی کف دست ها در در مقابل تن جمع و آن گاه به طرفین پخش می کنید. بههمیندلیل بدنتان آب متعددی از دست می‌دهد که باید آن را جبران کنید. دوقلوی شنا یا شناور، از فوم ساخته شده میباشد و وضعیت منحنی داراست که باید آن را در میان پاهایتان قرار دهید. اسنورکل به شما امداد می کند برای نفسگیری ناچار نباشید همیشه سروگردن را بچرخانید و به این ترتیب توازن در بین سر و باسنتان مراقبت میشود. صرفا یادتان باشد که به جهت استخر بهتر است دمپایی وضعیت لغزنده نداشته باشد تا کلیدی آن سُر نخورید. آب استخر باید هر یک سری وقت یکبار تعویض شود. به جهت اشخاصی که یک عدد دو بار در روز باید شنا تمرین کنند مناسب میباشد چون زود خشک میشود. کلاه شنا صرفا برای شناگرهای حرفهای نمی باشد و حتی برای راهرفتن در آب استخر و نشستن در جکوزی هم باید کلاه شنا داشته باشید. بر تنفس، کف استخر و ادب آب تمرکز میکنید. دلیلش همین می باشد که چنانچه کسی ریزش مو داشته باشد، موهایش هم به بدن سایر شناگران خواهد چسبید هم این که منافذ راهِ آب و فیلترها استخر را مسدود خواهد کرد. بدون شک برای استخر یا ساحل یک جفت دمپایی حیاتی خودتان ببرید. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما خرید حلقه بادی شنا.