سگ، مقالات و دانستی های مربوط آنها – Petchi

در فصل بهار سگ آغاز به ریختن پوشش خود می کند و پرورش آن در طول تابستان بخش اعظم طول می کشد. همانطور که دنبال پتی در چمنها از همین سو به آن سو میرود، میگوید:«این لقمهای است که دخترم در این سن و سال برایم گرفته. اکثری از مسلمانان عقیده دارا‌هستند که سگ نجس است؛ این اعتقادوباور نیکی تنها مبنا قرآنی ندارد، بلکه در تضاد مهم قرآن است؛ در هیچ جای قرآن چنین چیزی وجود ندارد که سگ نجس باشد. بعضی از مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که گرگ ها ۱۶٫۳۰۰ سال پیش برای سرویس به تیتر دام در چین اهلی شده اند. به موجب آن هر چهار پا به طور هم زمان از زمین بیرون می شوند. بماند که به ادله ممنوعیت ورود غذای حیوانات خانگی که شامل کالای مهم نمی شود، واردات حیوانات و غذای آنها به تجارتی پرسود تبدیل شده میباشد که بیشتر هم به رخ قاچاق تامین می شود. غذاهایی مثل چیپس که نمک زیادی دارا هستند به جهت سگ مضر و منجر تشنج آن ها می شود که به مرور روزگار به مرگ سگ ختم می شود. همچنین می توانید با تدریس اهمیت به سگ هایتان آنان را از شلوغی نمودن به دور کنید. اطمینان حاصل نمایید سگ شما درباره اینکه در زمانه پیادهروی ادرار و مدفوع کند آموزش دیده است. همین سگ ها که زیر زیربرنامه 1 دفتر مقابله مهم مواد مخدر و دانسیته سازمان ملل متحد خریداری شده اند در مبدأ در مورد امرها و مهارت های کاوش تدریس دیده اند. در آیه بالا معبود متعال میفرماید: حیوانی را که سگهای شما شکار میکنند، حلال است، سگ به چه صورت شکار می‌نماید به دهانش می‌گیرد آیا دهان سگ نجس است؟ آقا یک اندرز از من به شما. میگویم که خوب شما را درگیر کرده و هر روز به بهانه او ورزش و پیادهروی هم پت خرید سگ میکنید. او از اینکه از کار و زندگی افتاده و باید الان که به خودش رسد فکر و ذکرش باشد غذای پتی، حمامش، تفریحش و الی ماشاءالله خواستههای دیگر که تمامی ندارد، خسته شده است. ظواهر سوال و جواب این است که پرسشگر و جوابدهنده به قرآن معتقدند، مسلمان هستند و من فرض را بر این میگذارم که پاسخدهنده محترم، واقعاً اعتقادش را گفته است؛ لذا جواب بنده نیز از این پرسش و پاسخ، باطن دینی است نه برون دینی. یکی از از محترمین متن پرسش و پاسخی را برای این جانب فرستادهاند و در خواست کردهاند که اگر نقدی بر جواب وارد است، آن را ابلاغ کنم.