دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

1- در صورتيكه ارتفاع چشمه ها از ارتفاع مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به منبع تغذيه هدايت شده و احتياجي به کار پمپاژ نخوهد بود ، كه در اکثر اوقات روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود . براي انتقال مايعات و مواد سيال از عمق هاي زياد معمولاً شير يك طرفه اي در مدخل مجراي ورودي پمپ قرار مي دهند كه اين شير مايع را در مجراي ورودي محبوس نموده، و مهم ريختن مقدار كمي آب در محیط پمپ، در شروع عمل پمپ سهولت دیتا مي شود. ب- ممكن میباشد تمام چاهها را ذیل عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد مطابق شكل زير لوله مكش تمام چاهها را اهمیت يك كلكتور بهمديگر دارای ربط ساخت .در کل اين موارد ذكر اين نكته ضروري هست كه اختلاف ارتفاع بين مرحله آزاد آب در منشاء مكش و محور ماشين دارای درنظرگرفتن مجموع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد . 2- در صورتيكه مسافت بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و اصلی ارتباط آب درون چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي گزینه نظر را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به داخل تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب با کار پمپاژ به مرجع توزيع ، انتقال دیتا خواهد شد .3- در صورتيكه مسافت بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. 2- از نقطه حیث برداشت :در سيستم دوم كه کل چاهها پایین عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارند و لوله مكش کل چاهها اساسی يك كلكتور بهم مرتبط میباشد ممكن می باشد دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار نهاده مي شود استفاده نمود، در صورتيكه در سيستم نخستین بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، مختص آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. اهمیت توجه به شكل تيغه وقتي كه به بالا مي برسد كاملاً داخل شيار جاي گرفته و همين كه از آن نقطه بدور مي گردد در اثر فشار فنر داخل شيار بيرون آمده و سيال را از نصیب ورودي به طرف قسمت خروجي اساسی خویش مي برده. شرکت پمپسازی Emec محصولات مهم کیفیت خود را به اکثری از کشورها صادر کرده و پشتیبانی خدماتی می کند. این پمپها مضاعف ظریف میباشند و سرعت جریان نسبتاً ثابتی را در حدود 6-250L / hr ارائه می دهند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت قیمت دوزینگ پمپ سلونوئیدی وب سایت خود باشید.