خرید انواع شیر فشارشکن میراب قیمت کاتالوگ|گذرگاه

تیم مهندسی بایستی به جهت سایزبندی و گزینش شیر فشارشکن مناسب، بدترین نمایش را اهمیت در لحاظ گرفتن عامل ها فوق تعیین کند. حساس کمتر فشار سیال به کاهش از مقدار گزینش شده، شیر دوباره بسته می شود. فشار محل ورود ، فشار خروجی و میزان گذر آب از پاراگراف پارامتر های گزینش کننده اندازه فشار شکن آب می باشند تنظیم فشار شکن هیدرولیک . به خواسته گزینش شیر فشار شکن مناسب می بایست به فاکتورهایی از قبیل مقدار فشار سیال موردنظر، اخلاف فشار ورودی و خروجی، مقدار جریان عبوری از شیر ، دمای محفظه و سیال، نوع سیال و … فشار بالای سیال می تواند به شیرآلات ، لرزه گیرهای لاستیکی و بقیه اقلام پایپینگی نیز جراحت برساند و حتی منجر نشتی در محل اتصالات فلنج دار می شود . این همگانی ترین دسته است: توشه فنر به دسته ای طراحی شده هست تا دیسک را برخلاف جریان ورودی فشار دهد. همین مدل شیر ها نظیر شیر های در دست گرفتن جریان اصلی طرز کارگزاشتن به رخ سرراهی، بلوکی و زیرشیری ایجاد میشوند. هر یک از این رخدادهای مخرب می توانند به رخ مجزا یا همزمان صورت دهند و حجمی و حجم متفاوتی از جریان به جهت تخلیه ایجاد کنند (برای مثال، چگالی کمِ جریان به جهت انبساط حرارتی و جریان دارای دانسیته فراوان در واکنش شیمیایی). استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از نتورک ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشکن را دربر داراست و هم اساسی کمتر فشارهای ناخواسته در کانال ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب پرهیز می کند. به طور معمول، در خطوط انتقال آب، به منظور دوری از هدر رفتن آب و فشارهای بالا، کاهش فشار عمل لوله و کاهش هزینه ها، به کارگیری از شیر اطمینان، بهترین استراتژی و گزینه به شمار می رود. هرگاه فشار سیال عبوری از شیر از یک مقدار مشخص و معلوم (بر حسب Bar یا PSI) فراتر رود، شیر اطمینان به طور مداد و به یکباره گشوده می شود. هر وقت فشار از مقدار مشخصی بالاتر رود، شیر اطمینان به طور مداد باز میشود. همین شیر ها همانند شیر های در دست گرفتن جهت به صورت نرمال باز و نرمال بسته نیز می اقتدار تقسیم بندی نمود. شیرهای اطمینان را می اقتدار بر روی مخازن ذیل فشار، بویلرها، مخازن ذخیره گاز و در سیستم های لوله کشی کارگزاری کرد.