تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

به هر اکنون اساتیدی که اهمیت سوابق تر هستند و رزومه کاری بهتری هم دارا هستند و شاگردهای پیشین آن ها خوب عاقبت گرفته اند قابل اعتمادتر نیز می باشند و ارزشش را دارد که هزینه بیشتری را پرداخت نمائید. پر‌نور می باشد که اساتیدی که سابقه کاری بالاتری دارا هستند برای کلاس های خصوصی خودشان هزینه بیشتری را نیز در لحاظ می گیرند. باید در نظر داشته باشید که مدرسین متبحر و با سوابق و دبیران قانونی تدریس و رشد و همینطور اساتید دانشگاه و در کل اساتیدی که به رخ تخصصی و در سطح بالا و برخی به صورت تضمینی کار می نمایند قیمتهای پایینی به جهت کلاسهای ریاضی خودشان در لحاظ نمی گیرند. نکته دیگر این‌که اگر تعداد جلسات بالا باشد استاد های ریاضی ابتدایی هزینه هر جلسه را پایینتر در لحاظ می گیرند و یا می توانید از آن‌ها تدریس خصوصی شیمی یازدهم تخفیف بخواهید. هزینه کلاس های خصوصی ریاضی به جهت هر جلسه می تواند از 40 هزار تومان برای هر جلسه یا این که کمتر تا 200 هزار تومان به جهت هر جلسه و یا اکثر هم متغیر باشد. خوبتر میباشد شما در این سایت جمهوری اسلامی ایران معلم رزومه اساتید و در کنار آن بها کلاس های ریاضی دانشگاه تعیین شده توسط هر استاد را ببینید. طبیعتا مدرسی که سوابق بالایی دارد و در ارتفاع سالهای تدریس تجارب مختلفی کسب کرده و خوب تر تدریس می نماید نرخ بالاتری را مطالبه خواهد کرد. از طرف دیگر دبیر شیمی رسمی تدریس و رشد بخاطر تجربه اکثر و سابقه تدریس در مدرسه معمولا هزینه های بالاتری را جهت حق التدریس از دانش آموزان دریافت میکند. در شهرهای بزرگتر هزینه بالاتری را درخواست می کنند. در شهرهای بزرگتر مسیرها طولانی تر بوده و راه‌بندان سنگین تر است. در این روش، بر مبنای یک آزمون هفتگی به هر دانشآموز نمره دیتا میشود.