تاریخچه هتل و طراحی هتل – Asak Architecture Group گروه معماری آساک

طراحی هتل بهعنوان یکی از از حرفههای اصلی در همه نقاط دنیا، موردتوجه دستاندرکاران این فن قرارگرفته است. مکان قابل قبولی برای نگهداری و حفظ وسایل اضافی مهمان پیش بینی شود و هم در صورتی که میهمان اتاق را تخلیه کرده باشد و یا یک‌سری ساعت زودتر (قبل از مهیا شدن اتاق) به هتل مراجعه نماید، بایستی بتواند وسایل خویش را به رخ امانت به همین نصیب تحویل دهد. هتل دهکده هتل هایی هستند دارای گروه ویلا ها به صورت منفرد در کشورهایی که در نوسازی پیشگامند و شرکت های سرمایه گذار دهکده های خالی از سکنه را میخرند . خدمات و خدمت دارای رعایت جزئیات ارائه می شود. البته جای تعجب داراست که اکثر زمان ها درجانمایی های کارآمدتر، یک سرسرای آسانسور مجزا هم دیده می شود که ضمن ساخت یک فضای محل ورود جذاب و کم کردن جنجال وازدحام منتظران آسانسور که از اتاق های میهمان خارج می آیند،اغلب اتاقهای کج و کوله کمتری دارا هستند و در خیلی از مقررات ساختمانی الزامی اند. مصادف حیاتی این دوران، محلهای اقامتی ما هم دگرگون سازی پیدا کرد؛ زیرا در عصر رضاشاه هست که اولین محل های اقامتی مدرن صورت می گیرد. بخش یگانه رزرواسیون و پذیرش اصلی فرایند کاملاً قانونی رزرواسیون وجود دارد. ممکن است بخش ویژهای برای رزرواسیون تولید شده باشد و نیز رزرواسیون دارای روندی تماما رسمی رخ پذیرد. سرویس ها باربری بوسیله پرسنل اصلی لباس رسمی (یونیفرم) صورت میگیرد. حمل وسایل در زمان ورود و خروج مهمان به شکل درست و فارغ از تاخیر شکل میگیرد. اصول طراحی هتل در این جور هتلها نیز بهخوبی رعایت شده است؛ اما در مقایسه اهمیت هتلهای 5 ستاره، به نسبت کیفیت پایینتری دارند. از دیگر مواردی که زیبایی را دو چندان میکند، چگونگی کارگزاشتن و اعتنا به ارتفاع لامپ، میزان لامپ، رنگ لامپ، شدت و مقدار روشنایی و غیره می باشد که البته می بایست کلیدی سبک و سیاق هتل، چیدمان، دسته سرامیک و سنگ هم هماهنگی اضطراری را داشته باشد. نصیب پذیرش دو نقش كاربردی و دكوراتیو را توامان دارد. همواره باربر شب وجود دارد. قابلیت گرفتن پیغام ها وجود دارد. شیوهای به جهت اطلاع مسافر از شکل حساب خود در هر لحظهای که بخواهد در هتل وجود داشته باشد. اثر گذاری برخورد نخستین درهمهی سطح ها از مرتبه فراوان اصلی طراحی هتل 3 ستاره است. به جهت طراحی یک هتل ، بایستی علاوه بر اطلاع از فضاهای مورد نیاز ، نکته ها زیادی را مد حیث قرار بخشید ، چرا که هرکدام از فضاها ضوابط خاص خود را دارا هستند و در طراحی هتل و جانمایی بایستی به نکات متعددی اعتنا داشت که موجب کارآمدی و از کلیه مهمتر منجر هزینه کمتری برای هتلدار گردد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم استاندارد طراحی هتل 5 ستاره وب وب سایت خویش باشید.