به این نوع دمپر موتوری نیز گفته می شود

گونه موازی نوعی میباشد که حیاتی یاری دستگیره ای که بر بر روی دمپر وجود دارد، می توان میزان جریان عبوری هوا را در دست گرفتن نمود. همین قطعه میزان جریان هوای عبوری را در اختیار گرفتن می کند. اما در دمپرهای مهم پره معکوس در دست گرفتن دبی جریان هوا با اعتنا بیشتری انجام می شود اما حجم هوای کمتری را در روزگار هم اندازه منتقل می نماید و همینطور در شرایط بسته هوابندی قابل قبولی دارد. نتورک گرد یا این که کانال پر پیچ و خم را انجام می دهد. دمپر میان نتورک برقی می تواند در نتورک اسپیرال یا نتورک گرد مهم درز طولی در دو بخش شامل خط حساس مجرا و همچنین پشت روزنه ها استفاده شود. دمپیر برقی وسیله ای به جهت کنترل میزان هوایی ست که از جریان هوا در نتورک عبور می کند یا این که آن را مسدود می کند (کانال گرد ، از جمله نتورک پر پیچ و خم یا این که اسپیرال ، مجرای طولانی مهم درز گرد و مجرای چهارگوش مستطیلی). دمپر در بین کانالی به شکل روزنه یا صفحه ای فلزی می باشد که جریان هوا را در اختیار گرفتن می کند. پره هایی که بر بر روی دمپر قرار گرفته است، قابل تهیه می باشد و حیاتی حرکت دادن پره و باز و بسته نمودن آن‌ها به صورت دستی و یا این که با جریان الکتریکی می قدرت جریان هوا را کنترل نمود. دمپر فریزر سردخانه وظیفه انتقال سرمای مورد نیاز برای حفظ مواد غذایی از سردخانه به باطن یخچال را دارد. در صنعت های گوناگون آب و فاضلاب، صنایع غذایی و دیگر صنعت های می باشد . در همین صورت هنگامی که دمپر نصفه باز باشد؛ عبور جریان هوا اساسی شیب انجام می شود. 3 – دمپر موتور قطع و وصل ON/OFF اساسی مکانیسم فنر برگشت: این دسته از موتوردمپرها در هنگام واضح شدن سیستم به امداد جریان برق دمپر را باز می نمایند البته مهم جدا جریان برق از نیروی فنر برای بسته شدن آن امداد میگیرند همین امکان که درواقع جدا از ظواهر فعالیت زیباتر جنبه حفاظتی هم داراست در گونه های دیگر دمپر موتور که فاقد فنر رجوع و برگشت شکل دمپر یخچال هستند، وجود ندارد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دمپر وزنی لطفا از سایت ما دیدن کنید.