انواع کربنهای فعال را بهتر بشناسیم

برای بازیافت طلا می توان از پودر روی نیز زیر شرایطی به کارگیری کرد، البته موثرترین طریق که هزینه متعددی را هم به دنبال نداشته باشد بازیابی طلا مهم کربن فعال می باشد. به عنوان مثال، فعال سازی کربن فعال های ایجاد شده حساس چوب طبیعت صرفا دارای طریق های شیمیایی فعال شده و روندهای فیزیکی به جهت آن‌ها کاربرد ندارد. کلیدی اعتنا به اینکه متریال گزینه به کارگیری به جهت ایجاد کربن اکتیوها چه چیزی می باشد، روند فعال سازی و فیزیکی یا این که شیمیایی بودن آن اصلی نیز تفاوت دارد. کربن فعال پودری به شکل ذرات کربن فعال باقی باقی مانده بر روی غربال مش 50 (0/297 میلیمتر) تعریف و تمجید می شوند. حرارت دهی و تماس حساس بخار آب در دمای بالا سبب به ایجاد منافذ دارای ترازو های کوچک و درشت بر بر روی مواد زغالی شده که قدرت جذب بالایی دارند. به عبارتی طور که اشاره شد، دارای دقت به طرز ساخت کربن فعال و رخ ظاهری و میزان منافذ موجود بر بر روی آنها، خصوصیت های متفاوتی دارا هستند و بر همین پایه هم در بخش های متمایز از تصفیه فاضلاب یا این که آب به کار گیری میشوند. کربن فعال اکسترودد یا کربن فعال استوانه ای خصوصیت هایی شامل افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و مقدار غبار ناچیز دارااست و به طور عمده برای جذب در فاز گازی کربن فعال زغال استعمال می شوند. به طور کلی هر دلیل فعالسازی موجب تولید ساختار منافذ مختلفی در ماده کربنی می شود. روش فعالسازی شیمیایی کربن صرفا یک کوره بی آلایش موردنیاز است، اما در فعالسازی فیزیکی به دو کوره به جهت کربونیزاسیون و فعالسازی احتیاج است. پس از تعیین مواد اولیه مورد نیاز به جهت ایجاد زغال بلک که می تواند مواد سلولزی و کربنی و پلیمری باشد، حیاتی طرز های متعدد فیزیکی و شیمیایی روند فعال سازی انجام می شود. مراحل فعال سازی در این نحوه به همین رخ می باشد که نخست ماده اول اهمیت تقطیر به زغال تبدیل شده و در تراز بعد، به دلیل حرارت بالا مرحله آن متخلخل خواهد شد. مواد مورد نیاز روی تراز کربن فعال قرار گرفته و به مرور آزادسازی آنها انجام شده و اثر گذاری زیادی در کیفیت محصولات کشاورزی و پرورش گیاهان و باروری آنها خواهد داشت. در بعضی از مزارع کشاورزی از کربن فعال برای آزاد سازی مواد مغذی و گزینه نیاز محصولات به کارگیری میشود. در مراحل تولید آفت کش ها نیز از کربن فعال به عنوان کاتالیزور استعمال شده و سرعت را افزایش می دهد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بخش اعظم در گزینه زغال فعال کیان کربن لطفا به تماشا از وب تارنما ما.