انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

لت یا لیفلت (Leaflet): مرحله این دریچه از دو ورقه نخ نما و محکم به نام لت تشکیل شده است. به علاوه اگر مریض عمل جراحی و یا عمل دندان در پیش داشته باشد، حتماً بایستی قبل از عمل از داروهای آنتیبیوتیک استفاده کند چون حین عمل باکتریها میتوانند وارد جریان خون شده و در صورت انتقال به دریچهی تعویض شده، به یک بیماری جدی به نام التهاب باکتریایی اندوکاردیتیس باعث شوند. میتوانید انتظار داشته باشید که برای یک هفته در بیمارستان بستری شوید که شامل ۳-۱ روز بستری بودن در بخش مراقبتهای ویژه است. درصورتیکه بیمار شغل دفتری داشته باشد بایستی به جهت برگشت به کار،۵-۴ هفته استراحت را در لحاظ گیرد. در واقع هنگامی که از یک سیستم هواساز حرف می شود بخش های مختلفی مد نظر است ولی نصیب آخری آن یعنی روزنه هوا نو یکی از از مهمترین نصیب ها به شمار می رود. گزینش روزنه هوا بسیار حساس می باشد چنانچه کاربری روزنه اهمیت محیط گزینه حیث گوناگون باشد اثر عمل تمام سیستم بی سرانجام خواهد ماند. در طول این عمل جراح می تواند حفره قلبی را باز کرده و روزنه مریض را به روشهای موجود ترمیم یا این که تعویض نماید. علاوه بر این، در همین نوع ترمیم نیازی به به کارگیری از داروهای رقیق کنندهی خون نیست، در صورتی که به جهت دریچههای مصنوعی فعالیت گذاشتهشده، بایستی این داروها تجویز شود. در بعضی موارد، بافت خود شخص میتواند برای بده بستان دریچه آیتم به کار گیری قرار گیرد. دریچههای بیولوژیک: همین دریچهها از بافت حیوانات یا این که از دیگر انسان ها که قلب خود را اهداء کردهاند، بدست میآید. در حین جراحی ترمیم یا ردوبدل دریچه، استخوان قفسه سینه باز شده، جراح قلب را از تپیدن باز میدارد و خون از شیوه ماشین قلبی-ریوی پمپاژ میشود. همین جراحی شامل تکنیکهایی است که طی آن از برشهای کوچکتری برای دسترسی به دریچهها استعمال میشود. همینطور بیماران با دریچههای مکانیکی باید از داروهای ضد منعقد به جهت باقی قدمت خود استعمال کنند. زیرا اسپلیت ها در فصول سرد سال نیز گرما ساخت می کنند و اگر دریچه مناسبی برای آن مورد استفاده قرار نگیرد، به حالت دگرشکلی در خواهد آمد و کارایی آن به دستکم خواهد رسید. بیماران اصلی دریچههای بیولوژیک نیازی به استعمال از داروهای ضد انعقادی ندارند اما این دریچهها استحکام دریچههای مکانیکی را نداشته و معمولاً می بایست هر روستا الی پانزده سال یکبار تعویض شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بیشتر در گزینه دریچه اسلوت شاهرخی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.