اصلیترین عوارض ژنیکوماستی، مشکلات روانی ناشی از آن است

در بیمارانی که صرفا به جهت تصحیح سینه های تبارک مرد خود به لیپوساکشن نیاز دارا هستند ، درکمتر از یک هفته بهبود می یابند. از آنجایی که استروئید تاثیر بسزایی بر مقدار استروژن تن دارد، پس از مصرف غلط استروئید در بدنسازان، مقدار استروژن در بدن ارتقا میابد که موجب بهم تناول کردن تعادل تستوسترون و استروژن gynecomastia 20 year old در تن میشود. در تن مردها حیاتی ارتقا سن میزان تستوسترون کاهش یافته و تعادل آن نسبت به استروژن تغییر میکند. تومورها بعضی از تومورها، مانند: آن هایی که مربوط به بیضه ها، غده های آدرنال یا این که غده هیپوفیز هستند، می توانند هورمون هایی تولید نمایند که تعادل هورمون مرد و زن را تغییر و تحول می دهد. اشخاصی که پایین تأثیر همین بیماری قرار میگیرند، یک کروموزوم ایکس مازاد دارند. در حدود 50 درصد پسران در دوران بلوغ و اکثر وقت ها در اشخاصی که اساسی مشکلات کروموزومی هستند، شکل می دهد. پیدایش ژنیکوماستی به یک سری فاکتور متعدد بستگی داراست که در هر فرد به عوارض مختلفی اتفاق میافتد. امروزه عوارض متعددی برای ایجاد ژنیکوماستی شناسایی شده است. یک عدد دیگر از دست اندرکاران ژنیکوماستی، سندرم کلاین فلتر است. حساس همین درحال حاضر در سندرم کلاین فلتر یک کروموزوم ایکس مازاد در تن مرد وجود داراست و ادغام غیرطبیعی ایکس ایکس وای ساخت می نماید که موجب ایجاد پدیده ژنیکوماستی میشود. وقتی که استروژن در تن مردان موفق میشود، ویژگیهای زنانه نظیر بزرگی سینهها ساخت میشود. همین شرایط سبب ساز به برنده شدن هورمون زنانه استروژن میشود. دکتر جراح براساس علائم جسمی، معاینه مستقیم سینه، تحلیل سوابق طبی و دارویی و بقیه معاینات مبادرت به تشخیص ژنیکوماستی میکند. ممکن است آن گاه از کار جراحی متوجه گردید که سینه، شکل نوک پستان یا این که اندازه سینه متقارن نیست. در بیمارانی که ژنیکوماستی حقیقی دارند، توده سفت یا این که لاستیک نظیر که مرکز آن نوک سینه است، احساس میشود. یک عدد از غدد ساخت کننده هورمون در بدن، غده تیروئید است و وظیفه در دست گرفتن عملکردهای کلیدی بدن نظیر ضربان قلب و مقدار سوخت و ساز کالریهای را دارد. عامل ها متمایز مانند تغییرات هورمونی، ارتقا وزن، ژنتیک، سوء تغذیه، بیماریهای کبدی و کلیوی، مصرف برخی داروها، به کارگیری از مخدرها، شیمی درمانی، مشروبات الکلی سبب ساز تشدید موقعیت پرورش سینهها میشود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه مهم گن ژنیکوماستی وب وبسایت خود باشید.