اسید بوریک چیست؟

به منظور بررسي تاثير محلول پاشي اسيد بوريک،آزماشی در سطح های متفاوت فسفیت پتاسیم و اسید بوریک بر روی درصد تشکیل میوه ارقام متعدد انگور، در وضعیت باغ در قالب دو آزمایش به صورت فاکتوریل بر شالوده طرح آماری کاملاٌ تصادفی حساس ۳ تکرار انجام گرفت. بدین ترتیب در هنگام فعالیت اساسی بوریک اسید و به کار گیری از آن در مورد ها مختلف، کودکان را از محل موردنظر بدور نگه دارید. پودر این ماده را می قدرت در جوراب و کفش پاشید تا از مشکلات پای ورزشکار (tinea pedis) دوری کند. این ماده اهمیت اسم های بورات هیدروژن ، اسید بوراسیک ، اسید ارتوبوریک و اسید بوریک شناخته می شود. در صورتی که اسید بوریک خورده شود یا در تماس با پوست باشد، سمیت کمی دارد. خرید اسید بوریک و ادغام نمودن مهم پلی وینیل الکل و روغن هم کاربرد دارد. محلول پاشی پنج در هزارآن یار پتاس و سولفات بر روی در پائیز آن گاه از برداشت محصول و یا اوایل بهار به ملازم ازت و روی قبل از باز شدن شکوفه ها اصلی مهم و اثر گذار است. اسید بوریک را می توان به طرز های مختلف (مصرف خاکی قبل از کاشت، آب آبیاری و محلول پاشی) مصرف نمود. اسید بوریک (H3BO3) اسید بوری متبلور و سپید اکسیژن است که از اجزای معدنی خاص و آبهای آتشفشانی یا این که چشمه های آب گرم به وجود می آید. آزمایش اولیه شامل محلول­پاشی فسفیت ­پتاسیم (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی­گرم در لیتر ) بر روی ارقام “عسگری”، “سفیدالی” و “رازقی” و آزمایش دوم محلول­پاشی اسید بوریک (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی­گرم در لیتر ) روی این ارقام پس از گشوده شدن ۵۰ % گل­ها انجام شد. تعداد تمام گل­ها، تعداد گل­های باز شده و باز نشده، میزان ریزش گل­ها، تعداد گل­ها آنگاه از ریزش و % تشکیل میوه در هر سه رقم اندازه­گیری شد. همین ضایعات به بروز علائمی مانند تشکیل بافت های قهوه ای یا چوب پنبه ای و پوسیدگی درون غده ها سبب ساز می اسید بوریک مشهد شود. همینطور به عنوان ماده تشکیل دهنده بسیاری از مواد معدنی طبیعی وجود دارد – بوراکس ، بوراكیت ، یكلكسیت (بوروناتروكالسیت) و كلممنیت. 5. این ادغام شیمیایی به طور طبیعی وجود دارد و همچنین در مخلوط دارای سایر مواد معدنی نظیر بوراکس و بوراسیت وجود دارد. همین جنس را کلیدی اسم هایی مانند اسید بوریک، بوریک اسید، ارتو بوریک اسید و متا بوریک اسید می شناسند. در مقادیر پایین همین ماده به جهت تقویت و رشد گیاهان و ثمر دهی محصولات کشاورزی و در مقادیر مضاعف برای از در میان بردن آفات، حشرات و علف کش استفاده می شود و همینطور پرورش باکتری ها و حشرات را در اختیار گرفتن می نماید و دارای استحکام دادن دیواره سلولی گیاهان سبب ساز ارتقاء مراحل جذب و فتوسنتز آن می شود و حساس کمتر تبخیر در برگ گیاهان از نبود آب در گیاهان پرهیز می کند. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم قطره ی اسید بوریک لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.