آیا سدیم لوریل سولفات سرطان زاست؟

به جهت کاهش اثرات خشک کنندگی صابون در اثر قلیا به آن ها مواد چرب نظیر پارافین طولانی تر می کنند که خواسته از سوپرفت به عبارتی صادرات سدیم لوریل سولفات است. در آخر کالا آخری در صنایع ساخت کننده تگزاپون که به عبارتی سدیم لوریل اتر سولفات است، ایجاد می شود. همان طور که گفته شد اشکال سدیم سولفات که یک ادغام شیمیایی ارزان قیمت و مطلوب می باشد به رخ گسترده در محصولات بهداشتی از گزاره شامپو، خمیر دندان، دهان شویه، مایع پیاله شویی، صابون و… این ماده یک ادغام شیمیایی می باشد که به تیتر پف دهنده، تسریع کننده انحلال چربی ها و کف کنندگی آیتم به کارگیری در ساخت گونه های شوینده و پاک کننده قرار می گیرد. همین ماده به جهت از در بین ویروس ها و میکروب ها جزء ترکیبات شوینده ها و پاک کننده ها قرار می گیرد. سدیم لوریل سولفات یا SLS دارای فرمول مولکولی NaC12H25SO4 و تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات) به اختصار SLES رایجترین سولفاتهای سطح فعال آنیونی از پاک کنندههای سنتزی با قدرت مضاعف هستند. خمیر دندان، صابون، شامپو، محصولات حمام و مرطوب کننده ها اکثر زمان ها حاوی سدیم لوریل سولفات(SLS) و سدیم لوریل اتر سولفات(SLES) صابون بدون سدیم لوریل سولفات می باشند. سدیم لوریل سولفات دراکثر محصولات شویندهها مثل مایع ظرفشویی و پاک کنندههای صنعتی (کارواش و کف شورها و بر طرف کننده روغن) و در بیش از ۹۰٪ مواد بهداشتی و پاک کننده بدن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم ولوسیون چه به شکل مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به تیتر ماده کف کننده و پاک کننده وامولسیون کننده مواد چسبنده بکار می رود و جزو مواد نخستین آرایشی و داروئی است.