آنتی اسکالانت دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس و ضرورت استفاده از آن

جهت خودداری همین رسوبات بر بر روی ممبران به آب ورودی سیستم مقدار دوز قابل قبولی آنتی اسکالانت تزریق می کنند. در موقعیت عادی و با اعتنا به میزان مرغوب بودن آب ورودی، شستشوی ممبران ها بایستی 6 تا 12 ماه یک توشه انجام شود. خودداری میکند. دارای استفاده از این ماده طول عمر دستگاه ارتقاء یافته و نیاز به شستشوی مداوم فیلتر و ممبران نیست. اهمیت اعتنا به ترکیبات ویژه آنتی اسکالانت Avista این آنتی اسکالانت در کاربری های متفاوت از گزاره دستگاه آب شیرین کن RO اساسی ورودی آب شهری، آب چاه و آب دریا مورد استعمال قرار می گیرد. زمانی که این ترکیبات به مرحله اشباع خود در آب می رسند، ذرات و کریستال های کریستالی را در سطح غشای فیلتر غشاهای صنعتی تشکیل می دهند. هنگامی که یک بلور در سطح میکروسکوپی تشکیل میگردد ، گروههای منفی موجود در ساختار مولکول آنتی اسکلانت به بارهای مثبت هسته رسوب حمله کرده و تعادل الکترونی اضطراری به جهت رشد بلور را قطع میکنند. لازم به ذکر است که تعداد زیادی از شیمی های متفاوت ضد اسکالی که تکامل یافته اند بسته به دسته کاربرد و پلیمر آلی آیتم به کار گیری ، نتیجه ها و اثربخشی گسترده ای را تولید کرده اند. این یک جنس یک‌سری منظوره هست که بر شالوده شیمی اسید پلی کربوکسیلیک ساخته شده است. به طور کلی بلگارد یک متاع پیشرفته مایع بر اساس آب می باشد که جهت پرهیز از تولید رسوب بکار می‌رود بطوریکه اساسی ارتقاء در دست گرفتن رسوب گذاری و خواص معلق کنندگی ، کنترل تشکیل رسوب را در دستگاه های آب شیرین کن بهبود می بخشد. آنتی اسکالانت ها خانواده ای از مواد شیمیایی هستند که به جهت پرهیز از تشکیل و رسوب نمک های معدنی متبلور که مقیاس تشکیل می دهند ، طراحی شده اند.بیشتر آنتی اسکالانت ها ، پلیمرهای ساختمانی آلی منحصر بشر هستند (به تیتر نمونه ، اسیدهای پلی اکریلیک ، اسیدهای کربوکسیلیک ، اسیدهای پلی مالئیک ، ارگانوفسفات ها ، پلی فسفات ها ، فسفونات ها ، پلیمرهای آنیونی و غیره). انتی اسکالانت بلگراد (بلگارد EV2050 ) کالا شیمیایی مایعی می باشد همراه دارای کارایی بالا که جهت کنترل رسوبات و تشکیل فولینگ در سیستم های آب شیرین کن حرارتی MED و یا MSF و به عنوان ماده آنتی اسکالانت و ضد رسوب در مراحل شیرین سازی کاربرد گسترده ای دارد. نرم افزار پروتون، دفع بروم را با تنوع PH، دما و قدرت یونی متفاوت محاسبه می نماید و فی مابین دفع توسط ممبران های نانو فیلتراسیون، آب لب شعف و آب دریا تفاوت قائل می شود. به جهت اطمینان از کارایی درست آنتی اسکالنت می بایست از اختلاط تمام و پیوسته آن در آب اطمینان داشت.با دقت به هزینه نسبتا بالای استاتیک میکسر در مسیر جریان آب نپخته و بمنظور اختلاط تمام آنتی اسکالانت نقطه تزریق آن را قبل از فیلتر کارتریج (فیلتر میکرونی) تعیین می نمایند تا آنتی اسکالنت تزریق شده در آب نپخته در هنگام عبور از هوزینگ فیلتر و پمپ فشار توانا به لطف اهمیت آب ترکیب شود. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حساس روش استفاده از آنتی اسکالانت وب تارنما خویش باشید.